Të nderuar klient, Mirë se vini në faqen e internetit të shitjeve online të Dilvin!

Ne kushtojm shumë rëndësi për privatësinë tuaj dhe  sigurin e informacionit tuaj personal!


Ju lutem lexoni me kujdes në vijim Rregullat dhe sygjerimet sepse përmban informacion të rëndësishëm për intimitetin tuaj dhe të pajisjeve të sigurisë të miratuara nga kjo faqe. Kjo Privacy Policy është e bazuar ne Ligjin Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, në veçanti, (që këtej e tutje do t'i referohemi si "Kodi Ligjor") i cili rregullon përpunimin e të dhënave personale.


Kodi Ligjor siguron se përpunimi i të dhënave personale është kryer në përputhje me të drejtat dhe liritë themelore dhe dinjitetin e personit, me referencë të veçantë për konfidencialitet, identitetin personal dhe të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale.


Politika vijim privacy zbatohet për  Site cila është operuar nga  Dilvin dhe zbatohet çdo herë që ju vizitoni faqen tonë të internetit, shfletoni faqet tona apo të përdorur shërbimet tona, jo vetëm në rastin e blerjes së produkteve.


Kjo Privacy Policy është një pjesë integrale e faqes sonë të internetit dhe shërbimet që ne ofrojmë, dhe Termat e plota dhe Kushtet e përdorimit Faqes [link] rregullojnë aksesin dhe përdorimin e Faqes dhe Përcaktime dhe kushte on- line dhe është dhënë sipas Kodit Ligjor.


Qasja në Site dhe përdorimin e tij, si dhe blerjen e produkteve në këtë faqe interneti janë të bazuar në supozimin se kjo Privacy Policy ka qenë i lexuar dhe kuptuar. Nëse ju nuk pajtoheni me këtë Privacy Policy kërkojmë mirësjellje për të mos përdorni faqen tonë.


Dilvin  mund të ndryshojë apo thjesht të rinovuar të gjithë ose një pjesë të kësaj marrveshje "Privacy Policy". Çdo ndryshim apo rejat "Privacy Policy" do të jetë në dispozicion për të gjithë përdoruesit në faqen kryesore të sitit si updates do të jetë aktive dhe do të jetë detyrues sapo postuar në faqen e internetit në këtë seksion. Nëse Përdoruesi nuk dëshiron të pranojë këto ndryshime, do të ndërpresë përdorimin e Faqes tonë dhe produktet tona dhe shërbimeve që ofrojnë për mbledhjen e të dhënave personale. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes sonë të internetit dhe të produkteve / shërbimeve tona pas publikimit të këtyre amendamenteve dhe / ose përditësime është ekuivalente me pranimin e ndryshimeve dhe njohjen e natyrës detyruese të termave dhe kushteve të reja.


Prandaj, ju duhet rregullisht të hyni në këtë seksion të faqes në mënyrë që të kontrolloni publikimin e më të fundit dhe të përditësuar Privacy Policy.


Për pyetje ose shqetësime në lidhje me këtë Kod Ligjor, ju mund të kontaktoni përkrahjen e shfrytëzuesit përmes seksionin KONTAKTIT.